Søndagsmøte

Søndagsmøte. Prost Kåre Rune Hauge deltar.
Powered by Cornerstone