Familiegudstjeneste med høsttakkefest!

Familiegudstjeneste ved sokneprest Anne Ringen og menighetspedagog Mona Skogstad. Vi feirer høsttakkefest, og tradisjonen tro, så kommer også i år Skiptvets bygdekvinner å pynter kirken vår med det vi kan høste fra naturen! Barna fra Småbarns sang og Babysang er spesielt invitert denne dagen. Vi har også tre dåpsbarn. Her er det mye som skjer, så dette blir en gudstjeneste med futt og fart! Etter gudstjenesten serverer Bygdekvinnelaget kirkekaffe.
Powered by Cornerstone