Nå kan vi fylle kirken og kapellet igjen!

Lørdag 25. september kl, 16.00 ble de nasjonale smitteverntiltakene for kirken opphevet, som i samfunnet for øvrig. Samfunnet går over til en hverdag med økt beredskap.

I praksis betyr dette:

  • Reglene om 1 meters avstand gjelder ikke lengre
  • Det skal ikke føres liste over fremmøtte
  • Det er ingen antallsbegrensninger i kirken eller kapellet
  • Nattverd kan igjen feires på "vanlig" måte
  • Det er ikke lenger krav om bruk av munnbind

Det er gledelig at vi igjen kan være sammen uten antallsbegrensning som følge av krav til 1 meters avstand. Dette gjelder både gudstjenester bryllup, dåp og begravelser. 

Som følge av dette vil vi gå tilbake til å feire dåp under søndagenes ordinære gudstjenester fra og med 1. november.

Vi vil selvsagt ta hensyn til om deltakere i våre arrangement fortsatt ønsker å være forsiktige, og våre arrangement vil fortsatt være underlagt de gjenværende nasjonale smittevernråd:

  • Hold deg hjemme dersom du er syk
  • Host i armkroken eller i papir
  • Ha god håndhygiene. Desinfeksjonssprit vil fortsatt være tilgjengelig i våpenhuset i kirken og i kapellet!

Vel møtt!

 

Powered by Cornerstone