Konfirmant 2022!

Konfirmant 2022!

Påmeldingen er i gang!

Velkommen til å være konfirmant i Skiptvet menighet året 2021/2022!

Alle er velkommen til konfirmasjon i kirken! Både du som tror, tviler, er usikker, ikke tror, ikke har tenkt på sånt før, eller er nysgjerrig er velkommen som konfirmant. I konfirmasjonstiden får du mulighet til å utforske mange viktige spørsmål sammen med andre – uansett hvilket utgangspunkt du har. Som konfirmant får du mange nye opplevelser og du får lære mer om Gud og deg selv.

Må jeg være døpt? 
Du behøver ikke være døpt for å være med i konfirmasjonstiden og undervisningen som skjer der. Men du må være døpt for å delta i konfirmasjonsgudstjenesten.

Dette er noen av det som skjer i konfirmanttiden: 

Oppstart: Første samling er 15. september. 

Konfirmantweekend
Vi reiser til Sjøglimt leirsted i Ørje 24.-26. september. 
Overhørt fra tidligere konfirmanter: 

"Konf.leir var mye bedre enn først fryktet. Det var faktisk sykt gøy!"

"Helt konge! På Konf.leir var det alltid noe å finne på!"

"Kult! Mange spennende og nye opplevelser som jeg ikke ville vært foruten."

Konfirmantundervisning
Undervisning ca. annen hver uke gjennom konfirmantåret. Det blir opprettet en facebook gruppe som alle konfirmanter med foresatte inviteres til. Der vil all informasjon bli lagt ut i løpet av året. 

Fasteaksjon
Vi deltar på innsamlingsaksjonen til Kirkens nødhjelp. 

Gudstjenester
Konfirmantene skal delta på totalt åtte gudstjenester. Noen av disse vil være obligatoriske.

Konfirmantavgift
Innbetaling av konfirmantavgift skjer i løpet av høsten. Denne er på 1200kr og inkluderer leir.

Datoene for konfirmasjon 2022 er 8. og 15. mai. 

Lurer du på noe mer rundt konfirmasjon i Skiptvet? Ta kontakt på post@skiptvet.kirken.no eller tlf. 69 80 80 75.

Mer info om konfirmasjon kan også leses på hjemmesiden til Den norske kirke på linken under. 


Konfirmanten  


Foresatte
Konfirmasjonsdagen

Vi tar imot ønsker om dato for konfirmasjonsgudstjenesten, men er avhengig av å fordele konfirmantene noenlunde jevnt utover, slik at vi ikke kan garantere at alle ønsker blir oppfylt. Ønske om dato kan også gjøres til høsten.

Konfirmasjonsdagene for 2022 er: 

8.mai kl. 11.00 og 13.00 
15.mai kl. 11.00 og 13.00Samtykke

Ved å sende inn denne påmelding er vi som foresatte inneforstått med at vår konfirmant deltar i konfirmasjonstiden og er kjent med at alle samlinger er obligatoriske og vi vil tilrettelegge for at konfirmanten får deltatt på disse. 

Som konfirmant sier jeg at jeg vil delta i konfirmantundervisninger og lover å slutte positivt opp om konfirmanttidens opplegg og følge de regler som gjelder. Dette inkluderer deltagelse på leir, gudstjenester, undervisning og annet opplegg. 

Merk: Alle bilder som både tas og deles vil alltid være situasjons- og stemningsskildringer med fokus på hva vi gjør. Vi publiserer heller ingen bilder uten samtykke fra konfirmanten selv. 

Legg til en til
Viktig informasjon til oss

For å kunne gi en best mulig konfirmasjonstid og tilrettelegge best mulig for den enkelte konfirmant er vi avhengig av å få nødvendig informasjon. Dersom dere har opplysninger dere ikke ønsker å gi her ta kontakt med sokneprest Anne Ringen eller menighetspedagog Mona Skogstad, så kan vi ta en prat sammen. Husk å opplyse om eventuelle matallegier, sykdommer vi bør vite om og forhold som gjør at vi bør tilrettelegge konfirmanttiden. Faste medisiner må vi ha informasjon om før leir. Fyll inn i feltet under. Boksen utvides til ønsket størrelse ved å dra i nedre høyre hjørne. 


Powered by Cornerstone